Användarvillkor

VastkustensRenovering.se

Datum för ikraftträdande: 5 december 2023

Tack för att du valt Västkustens Renovering. Dessa Användarvillkor ("Villkoren") reglerar din användning av våra tjänster och är ett avtal mellan dig och Västkustens Renovering. Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor.

Tjänster som tillhandahålls

Västkustens Renovering sammanför kunder med oberoende entreprenörer för badrumsrenoveringsprojekt. Vi tillhandahåller inte direkt ombyggnadstjänster utan underlättar anslutningen mellan dig och skickliga yrkesverksamma i Västra Götalandsregionen.

Användarens ansvar

  • Korrekt information: Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig information när du använder våra tjänster.
  • Efterlevnad: Du är ansvarig för att följa alla lokala lagar och förordningar i din användning av våra tjänster och interaktion med entreprenörer.

Begränsning av ansvar

Västkustens Renovering ansvarar inte för entreprenörernas handlingar, tjänster eller kvalitet på arbetet. Vår roll är begränsad till att underlätta den inledande kontakten mellan kunder och entreprenörer.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Västkustens Renoverings webbplats, inklusive text, grafik, logotyper och bilder, ägs av Västkustens Renovering eller dess innehållsleverantörer och skyddas av immateriella lagar.

Ändringar av villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Vi kommer att publicera de reviderade villkoren på vår webbplats och uppdatera datumet "Senast uppdaterad". Din fortsatta användning av våra tjänster efter att ändringar har publicerats utgör godkännande.

Tillämplig lag

Dessa Villkor regleras av och tolkas enligt lagarna i Västra Götalands län, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Tvistlösning

Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor eller våra tjänster ska lösas genom skiljedom enligt reglerna för American Arbitration Association.

Kontakta oss

För eventuella frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss.

Tack för att du använder Västkustens Renovering

Vi är fast beslutna att se till att din upplevelse av Västkustens Renovering är smidig och tillfredsställande.

Redo för en badrums-
renovering?
031-765 00 45
Call Now Button