Friskrivningsklausul

VastkustensRenovering.se

Datum för ikraftträdande: 5 december 2023

Välkommen till Västkustens Renovering. Denna Disclaimer reglerar din användning av våra tjänster och vår webbplats. Genom att använda våra tjänster accepterar du denna ansvarsfriskrivning i sin helhet.

Beskrivning av tjänsten

Västkustens Renovering är en facilitator som kopplar samman kunder med oberoende badrumsrenoveringsentreprenörer i Västra Götaland. Vi är inte direkt engagerade i eller tillhandahåller ombyggnadstjänster.

Entreprenörens oberoende

Entreprenörer är oberoende enheter, inte anställda, partners eller agenter för Västkustens Renovering. Vi är inte involverade i det faktiska kontraktet mellan kunder och entreprenörer.

Inget ansvar för entreprenörens prestation

Västkustens Renovering ansvarar inte för kvalitet, tid, laglighet, underlåtenhet att tillhandahålla eller någon annan aspekt av tjänster som tillhandahålls av entreprenörer. Allt ansvar för arbete, tvister, skador eller missnöje ligger helt och hållet hos den oberoende entreprenören.

Ingen garanti eller godkännande av entreprenörer

Västkustens Renovering stödjer inte någon särskild entreprenör. Vi ger inga garantier för entreprenörernas prestanda, licensiering, utbildning eller kvalitet på arbetet.

Due diligence för användare

Kunderna är ansvariga för att genomföra sin due diligence innan de ingår ett avtal med en entreprenör. Detta inkluderar verifiering av referenser, licenser, försäkringar och referenser.

Begränsning av ansvar

Västkustens Renovering ska inte hållas ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster, till följd av användningen av våra tjänster eller entreprenörer.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta och hålla Västkustens Renovering skadeslös från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av din användning av våra tjänster eller engagemang med entreprenörer.

Ändring av ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att publiceras på vår webbplats med det reviderade datumet.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående denna ansvarsfriskrivning, tveka inte att kontakta oss här.

Erkännande

Genom att använda Västkustens Renoverings tjänster bekräftar du att du har läst och förstått denna ansvarsfriskrivning och samtycker till dess villkor.

Redo för en badrums-
renovering?
031-765 00 45
Call Now Button